Pieniądz FIAT to waluta, która nie jest oparta na dobrach materialnych (takich jak złoto). Wartość pieniądza fiducjarnego zwykle pochodzi z regulacji politycznych. Jego wartość utrzymywana jest przez rządy lub dzięki temu, że strony zgodziły się na jej wartość wymienną. Przykładem pieniądza FIAT może być euro, dolar amerykański lub funt brytyjski (EUR, USD, GBP).


Pieniądze FIAT pierwotnie pojawiły się w Chinach w XI wieku i zaczęły dominować w XX wieku. Po tym, jak Richard Nixon odłączył dolara amerykańskiego od złota w 1971 roku, pieniądz FIAT rozpowszechnił się globalnie.


W przeciwieństwie do kryptowalut, pieniądze FIAT są kontrolowane przez instytucje finansowe i mogą znacznie stracić na wartości z powodu hiperinflacji.